Wiosna w Toporowie Premium
Wakacje w Toporów Premium
Jesień w górach
Dla wszystkich Gości Toporów Premium nielimitowane korzystanie z krytego basenu

Regulamin

REGULAMIN  „Hotelu Toporów Premium”


Dyrekcja hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu Gości.

§1


Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.


§2

 Niestawienie się Gościa w Hotelu do godziny 18:00 w dniu przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi (dla rezerwacji bez zadatku), jeżeli nie ustalono inaczej.

 

§3

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00, a kończy o 11:00.

 

§4

Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe okazując aktualny dokument tożsamości wraz z fotografią. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości Hotel ma prawo odmówić zameldowania Gościa.

 

§5

Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju.
Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.


§6


Za niewykorzystanie w całości zarezerwowanego pobytu pobieramy 50 % wartości usługi noclegowej.


§7


Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.


§8


Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00.


§9


Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelu wyrządzając szkodę w mieniu hotelu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w pensjonacie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie pensjonatu.


§10


Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi pracownikom hotelu natychmiastową reakcję.
Hotel ma obowiązek zapewnić:
a) warunki pełnego i nie skrępowanego wypoczynku gościa.
b) bezpiecznego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu.
c) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług.
d) wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.
e) sprawną pod względem technicznym usługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.


§11


Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
a)    Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.
b)    Przechowanie bagażu; hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.
c)    Przechowanie sprzętu sportowego.
d)    Rzeczy wartościowe oraz pieniądze na życzenie gościa można
przechowywać w depozycie w recepcji.


§12

Hotel ponosi ograniczoną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 -849 kodeksu cywilnego , o ile strony nie postanowiły inaczej.
Gość powinien zawiadomić recepcję pensjonatu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.


§13


Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien: Sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji. Gość ma obowiązek każdorazowo zamykania drzwi pomieszczeń mu udostępnionych , np. pokój , przechowalnia nart, siłownia, sauna.


§14


Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób


§15


Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek , żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego.
Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem STRAŻY POŻARNEJ i KARĄ PIENIĘŻNĄ.


§16


W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 23.00 do 7.00 dnia następnego.Toporów Premium
ul. Środkowa 167 A
34-405 Białka Tatrzańska
toporow premium toporow

tel. 18 26 544 18
fax (0-18) 26 547 13
kom. +48 605 211 911
1999-2018 © MATinternet Zakopane | Powered by MATcms

zapytanie rezerwacyjne
podaruj prezent